Klubové zařízení Plumlov, p. o.

Zámek 99

798 03 Plumlov

Tel: + 420 774 659 520

Mail: kz.plumlov@centrum.cz

pověřen řízením v celém rozsahu:

Martin Hyndrich

Mobil: + 420 774 652 096

Mail: hyndrich@mestoplumlov.cz

Kastelán:

Pavel Zástěra

Mobil: + 420 775 999 815

Mail: pzastera@kzplumlov.cz

Asistentka kastelána:

Kateřina Jenešová

Mobil: +420 773 444 500

Mail: kjenesova@kzplumlov.cz

Účetní:

Ing. Ivana Rosívalová

Mobil: + 420 774 360 238

Mail: irosivalova@kzplumlov.cz

Pokladní:

Iveta Hladká

Mobil: +420 774 659 520

Mail: ihladka@kzplumlov.cz

Mapa-zamek